Men's Shirt to Women's Dress Refashion

Women → Dress

Sew in a day! Turn an old XL men's shirt into a new dress!

dress, shirt, refashioned

You may also like: